Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 4 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu do 14 pracovných dní.
 4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 14 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 7. Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, prevádzkovateľ internetového obchodu môže žiadať od kupujúceho náklady na dopravu, určené podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti.

Dodanie tovaru

  a. Osobný odber

 • osobný odber je možný po dohode v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:00 Hod.
 • osobný odber nie je spoplatnený
 • adresa predajne kontakt

  b. Dopravnou službou

 • dopravnou službou Slovenská Pošta alebo kuriérom Slovak parcel Service - SPS na území Slovenskej republiky
 • cena za dopravu sa určuje podľa hmotnosti a platného cenníka dopravnej spoločnosti
 • v prípade dodania tovaru mimo SR po dohode s predávajúcim
 • pri platbe na DOBIERKU Vám bude účtovaný poplatok 1,20 Eur s DPH
 • dodacia doba do 24 hodín v pracovných dňoch od podania zásielky – v prípade nepredvídaných okolností si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby
 • ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, v prípade objednávky do 11:00 Hod. v pracovných dňoch expedujeme tovar ten istý deň
 • objednávky prijaté po 11:00 Hod. zvýčajne nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky
 • po odovzdaní  zásielky dopravnej spoločnosti Vám bude odoslaný e-mail o odoslaní – skontrolujte si adresu a telefónne číslo, v prípade potreby Vás bude kuriér kontaktovať
 • pri objednávke nad 60,- Eur s DPH doprava ZDARMA