Možnosti platby

 1. Kupujúci má možnosť zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou 

  • hotovostnej platby na prevádzke predávajúceho, 
  • platobnou kartou na prevádzke predávajúceho,
  • platobnou kartou na stránke predávajúceho on-line platbou cez eCard VÚB Banky,
  • prevodom na bankový účet,
  • dobierkou v mieste dodania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom služby Slovenský doručovací Systém - SDS.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné, vrátane DPH.
 5. Kúpna cena v e-shope môže byť rozdielna ako kúpna cena na prevádzke obchodu.

          On-line platby